« Designbyrå & Kommunikationsbyrå

Satsa på att skaffa dig en inverter

Något som kan vara värt att skaffa, det är en inverter. Den går att använda hemma samt att den kan även vara bra att ha med ut, om du reser med husbil eller med husvagn. Du kan köpa en sådan via www.inverterbutiken.se. En inverter kan även gå under andra namn så som växelriktare, omvandlare, converter och omformar. Den går att använda om du har behov av el eller ström, men inte har ett uttag. Dock behövs det även ett bilbatteri så att du kan omvandla batteriets ström till den typ av ström du behöver. 

Om du åker iväg med en husbil, eller husvagn kan du använda den tillsammans med bilbatteriet för att få ström till radion, tv, kaffebryggaren och så vidare.

Ström när du behöver det

Ibland är det ju så att man måste få ström, men att man är på en plats utan eluttag. Har man då bara bilens batteri samt en inverter så är det ju löst! En inverter är en enhet som kan förvandla ett batteris likström till att bli växelström. Batteriets ström eller el görs om så att det blir samma sorts el som annars finns i vägguttag. Det gör att du kan ta bilens batteri, sätta en inverter på den och sedan använda strömmen på det sätt du behöver.

Det kan även vara smart att satsa på att ha ett litet elverk med, så att du även kan få ström via den.

9 Mar 2022